Tag archive for ‘TTCN’
By 4kershners1958 On Wednesday, July 20th, 2016
0 Comments

TTCN: Những cơn điên đang ngày một xảy ra nhiều hơn

Nếu để dùng một từ ngữ chính xác nhất để mô tả về thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay thì có lẽ chỉ có 2 từ mới có thể định nghĩa được hết: Điên More...

Tin bóng đá