Tag archive for ‘xem tuong nguoi’
By Đoàn TV On Tuesday, June 21st, 2016
0 Comments

Tướng cổ cho biết điều gì về bạn?

Cổ và gò má quí ở chỗ cân đối với đầu mặt: Dù là phép coi boi chẳng khác chi nhãn quan thẩm mỹ. Tất cả những gì lệch méo, hoặc bất túc hoặc hiểu dư phản mỹ More...

Tin bóng đá